top of page
Tyaga Brahma Gana Sabha

Date: 20th December, Friday

Time: 4:00 PM

Venue: Vani Mahal

With:

Vio: Shri. M Vijay

Mri: Shri. Sumesh Narayanan

Ghatam: N Rajaraman

Tambura: Smt. Kalyani Viswanathan

Charsur

Date: 23rd December, Monday

Time: 4:00PM

Venue: Shri Ramanujar Millenium Hall,Mylapore

With:

Vio: Shri. Vittal Rangan

Mri: Shri. Arun Prakash

Khanjira: Shri. Sunil Kumar

Tambura: Smt. Kalyani & Shri. Mani

The Music Academy

Date: 25th December, Wednesday

Time: 1:30PM

Venue: TTK Hall

With:

Vio: Shri KJ Dileep

Mri: Shri BC Manjunath

Gha: Shri. Trivandrum Rajesh

Tam: Smt Kalyani and Shri Mani

Brahma Gana Sabha

Date: 29th December, Sunday

Time: 4:00PM

Venue: Sivagami Pethachi Hall

With:

Vio: Shri Trivandrum Sampath

Mri: Shri Melakkaveri Balaji

Kha: Shri. Nerkunam Shankar

Tam: Smt. Kalyani

Naada Inbam

Date: 31st December, Tuesday

Time: 10:00AM

Venue: Raga Sudha Hall

With:

Vio: Smt. Dr. Hemalatha

Mri: Shri Manoj Siva

Kha: Shri. Guruprasad

Tam: Smt. Kalyani

bottom of page